1

Thu nhập bình quân hiện nay của công nhân vệ sinh môi trường rơi vào khoảng: