Trong số những lá bài dưới đây, An chọn ra 1 lá bài, sau đó nói cho Bình biết con số, còn nói cho Châu biết chất bài và đố 2 người tìm ra được lá bài ban đầu. Thông qua đoạn hội thoại này, Bình và Châu đã tìm ra đáp án.

Bình: Tôi không biết là lá bài nào.

Châu: Tôi biết trước là cậu không biết, nhưng tôi cũng không biết là lá bài nào.

Bình: Nghe cậu nói thế thì tôi tìm được rồi.

Châu: Tôi cũng vừa biết rồi.

Còn bạn có tìm ra được lá bài An đã chọn không?

CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC

Lá bài cần tìm là 5 Rô

Bình biết số của lá bài, nhưng không biết chất bài. Ở câu đầu tiên, Bình không biết là lá bài nào

=> Đó không phải con số chỉ xuất hiện trên duy nhất 1 lá bài, từ đó ta loại trừ được những lá bài có số chỉ xuất hiện 1 lần: 3 Bích, J Bích, 8 Bích, 2 Bích, 7 Bích, K Tép, 6 Tép

Châu biết chất bài, nhưng không biết số của lá bài. Ở câu thứ 2, Châu không biết là lá bài nào, và cũng đoán trước là Bình không biết

=> Đó không phải chất bài của những lá có số chỉ xuất hiện 1 lần, từ đó ta loại trừ hết những lá bài có chất Tép và Bích

Sau 2 câu đối thoại đầu tiên của Bình và Châu, ta khoanh vùng được lá bài cần tìm chỉ thuộc chất Cơ hoặc Rô

Ở câu thứ 3, Bình nói đã biết lá bài cần tìm rồi

=> Đó là con số chỉ xuất hiện trên duy nhất 1 lá bài trong số những lá còn lại, từ đó ta loại trừ được A Cơ, A Rô

Hiện tại ta khoanh vùng được lá bài cần tìm chỉ nằm trong số 3 lá: Q Cơ, 4 Cơ, 5 Rô

Ở câu thứ 4, Châu cũng nói đã biết lá bài cần tìm rồi

=> Đó là chất bài chỉ xuất hiện trên duy nhất 1 lá bài trong số những lá còn lại

Vậy lá bài cần tìm là 5 Rô

TRẢ LỜI CỦA BẠN ĐỌC 94
Quang Sơn

5 rô nhé. Bình biết số, nhưng không biết lá nào nên chỉ là lá bài 4, và số 5. Át thì không phải số. Châu biết chất lại nhưng lại biết trước Bình không biết lá bài. Nên chỉ là chất rô. Vậy lá bài An chọn là 5 rô

Đinh Duyệt

5 rô. Vì 5 có 2 lá và rô cũng 2 lá nên cả 2 đều phân vân. Nên khi nghe cả 2 đều phân vân thì cả 2 nhận ra.

Hưng

Câu trả lời: Át rô Nguyên nhân: cần tìm 1 lá bài phù hợp tổ hợp 2 điều kiện: - Chỉ 2 lá cùng nước bài. - Chỉ 2 lá cùng chất bài. Tổng hợp các dữ kiện chỉ có lá Át rô là phù hợp!

huy khanh

5 rô.đầu tiên loại trừ chất bích và tép( vì dựa vào khẳng định của Châu lần 1) . thứ 2 loại trừ 2 cây át( vì dựa vào khẳng định biết kết quả của Bình). Cuối cùng còn Q cơ, 4 cơ, 5 rô.Châu khẳng định cũng biết vậy chỉ còn 5 rô.