Ngắm cơ bắp mê hoặc của Lý Tiểu Long

Sự kiện: Lý Tiểu Long

Lee thỉnh thoảng thực hiện với nhảy dây 800 lần sau khi đi đạp xe. Lee cũng thực hiện bài tập để tôi luyện nắm đấm của mình, bao gồm thục mạnh tay vào xô đá thô và sỏi 500 lần vào những ngày tập luyện.

Đình Phong

sự kiện Lý Tiểu Long