Ngắm cơ bắp mê hoặc của Lý Tiểu Long

Sự kiện: Lý Tiểu Long

Ngôi sao họ Lý luôn luôn thử nghiệm với các bài tập hàng ngày để tối đa hóa thể chất của mình khả năng và đẩy cơ thể con người giới hạn của nó. Anh sử dụng nhiều bài tập khác nhau, bao gồm cả nhảy dây.

Đình Phong

sự kiện Lý Tiểu Long