Hoàng Thùy Linh thời Nhật ký Vàng Anh

Hoàng Thùy Linh được giới trẻ biết đến với vai nữ chính trong 'Nhật ký Vàng Anh' (2007).

Nguyệt Cát

Hoàng Thùy Linh: Ngày ấy, bây giờ

Xem thêm
Báo lỗi nội dung