Thơ vui 20/10 của chị em

Thơ vui 20/10 của chị em 2 lần "vùng lên" trong 1 năm, có người cho rằng nên có thêm 1 ngày nữa, không biết ý kiến chị em thế nào?

Lời chúc 20/10

Lời chúc 20/10 Nếu mọi lời chúc 20 tháng 10 là chưa đủ, anh em hãy chia sẻ bài này lên face và tag blog của gấu vào.

Nhật ký 20-10

Nhật ký 20-10 Ngày 20-10 có gì lạ đã xảy ra với mỗi người, sau đây là một số ví dụ tiêu biểu.