Thơ vui: Nhầm tên

Không biết có giáo viên nào rơi vào tình huống rất... khó kể như thế này không?
Tin liên quan