Nhập viện tâm thần vì…"ngáo đá"

Ma túy đá đang là một trong những nguyên nhân khiến cho người sử dụng sa vào vòng lao lý hoặc phải vào bệnh viện tâm thần vì những biến...