VTV 9/12: Hợp đồng scandal

Những sự thật sau ánh hào quang của làng giải trí sẽ được phơi bày trong 30 tập của bộ phim Hợp Đồng Scandal.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Đối thủ kỳ phùng - Tập 32
13h05 Kiếp hồ điệp - Tập 25
20h40 Đối thủ kỳ phùng - Tập 33

VTV3

00h00 Ranh giới sinh tử - Tập 25
03h00 Tân thần điêu đại hiệp - Tập 15, 16
11h00 Sóng ngầm - Tập 30
12h00 Mỹ Nhân - Tập 12
17h00 Tân thần điêu đại hiệp - Tập 17, 18
21h15 Khúc hát mặt trời - Tập 5
22h30 Bí mật ở Chơng Đam Đông - Tập 7

VCTV1

00h00 Mảnh đất vàng - Tập 77,78
02h30 Nữ hoàng tháng 5- Tập 15
05h00 Người tình âm nhạc - Tập 3
06h00 Người hùng của em - Tập 27
08h00 Nữ hoàng tháng 5- Tập 15
10h30 Đánh cắp hạnh phúc - Tập 7
11h00 Cô vợ ngôi sao - Tập 13
12h00 Hai lần cưới - Tập 22
13h00 Cô nàng siêu đẳng - Tập 1
14h00 Nữ hoàng tháng 5- Tập 16
15h45 Đánh cắp hạnh phúc - Tập 7
16h45 Cô vợ ngôi sao - Tập 13
17h30 Tìm lại yêu thương - Tập 91
19h00 Đánh cắp hạnh phúc - Tập 8
19h30 Linh hồn báo thù - Tập 19
20h30 Mối tình Như Ý - Tập 2
21h30 Cô nàng siêu đẳng - Tập 2

VCTV2

00h00 Cá lên bờ - Tập 10
01h00 Chữ hiếu thời @ - Tập 17
02h00 Chạy án - Phần 1 - Tập 10
03h00 Trinh thám nghiệp dư - Tập 29
04h00 Ầu ơ ví dầu - Tập ập 42
05h00 Xóm gà - Tập 31
06h00 Cá lên bờ - Tập 11
07h00 Chữ hiếu thời @ - Tập 18
08h00 Chạy án - Phần 1 - Tập 11
09h00 Hợp đồng scandal - Tập 1
10h00 Tìm chồng cho vợ tôi - Tập 1
11h00 Xóm gà - Tập 32
12h00 Cá lên bờ - Tập 12
13h00 Chữ hiếu thời @ - Tập 19
14h00 Chạy án - Phần 1 - Tập 12
15h00 Hợp đồng scandal - Tập 2
16h00 Tìm chồng cho vợ tôi - Tập 2
17h00 Xóm gà - Tập 33
18h00 Cá lên bờ - Tập 13
19h00 Chữ hiếu thời @ - Tập 20
20h00 Chạy án - Phần 1 - Tập 13
21h00 Hợp đồng scandal – Tập 3
22h00 Tìm chồng cho vợ tôi - Tập 3
23h00 Xóm gà - Tập 34

VCTV7

00h00 Người tình âm nhạc - Tập 20
01h00 Sống trong tội ác - Tập 17
02h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 40
03h00 Xin đừng xa anh - Tập 100
04h00 Làm dâu nhà giàu - Tập 41
05h00 Mảnh đất vàng - Tập 127, 128
06h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 41
07h00 Xin đừng xa anh - Tập 101
08h00 Làm dâu nhà giàu - Tập 42
09h00 Sống trong tội ác - Tập 18
10h00 Xin đừng xa anh - Tập 102
11h00 Ván bài tội lỗi - Tập 35
12h00 Làm dâu nhà giàu - Tập 43
13h00 Sống trong tội ác - Tập 19
14h00 Xin đừng xa anh - Tập 103
15h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 42
16h00 Sống trong tội ác - Tập 20
17h00 Ván bài tội lỗi - Tập 36
18h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 43
19h00 Xin đừng xa anh - Tập 104
20h00 Ván bài tội lỗi - Tập 37
21h00 Sống trong tội ác - Tập 21
22h00 Làm dâu nhà giàu - Tập 42
23h00 Võ Tắc Thiên bí sử - Tập 43

Chia sẻ
(Theo VTV, VTC)
Báo lỗi nội dung