VTV 30/10: Anh hùng Nhạc Phi

Thứ Tư, ngày 30/10/2013 00:05 AM (GMT+7)

Bộ phim truyền hình sử thi Anh hùng nhạc phi xoay quanh vị võ tướng kiệt xuất đời nhà Tống Nhạc Phi, do đạo diễn Cúc Giác Lượng cùng nhà sản xuất Đường Lý Lễ hợp tác sản xuất.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Thái sư Trần Thủ Độ - Tập 4
13h05 Anh hùng Nhạc Phi - Tập 29
20h50 Thái sư Trần Thủ Độ - Tập 5

VTV3

00h30 Thần thoại - Tập 39
03h00 Đàn trời - Tập 13
08h00 Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 19
12h00 Mùa xuân của cha - Tập 38
13h00 Những công dân tập thể - Tập 10
18h00 Quý bà Go Bong Shil - Tập 26
21h30 Khi yêu đừng hỏi tại sao - Tập 20
22h20 Vườn sao băng - Tập 11

VTV4

1h30 Ông Tơ hai phẩy - Tập 10

05h30

Mặt nạ da người - Tập 6
9h35 Ông Tơ hai phẩy - Tập 10
13h45 Mặt nạ da người - Tập 6
16h05 Ông Tơ hai phẩy - Tập 10
22h15 Mặt nạ da người - Tập 6

VTV6

0h00 Đôi cánh đồng tiền - Tập 9
9h35 Đôi cánh đồng tiền - Tập 10
14h00 Cha và con - Tập 40
19h00 Mất tích - Tập 25
22h00 Cha và con - Tập 41

VTVcab1

01h00 Mưa thủy tinh - Tập 30
02h00 Kẻ thắng làm vua - Tập 13
05h00 Tân hoàn châu công chúa - Tập 39
07h00 Âm mưu Athena - Tập 8
08h00 Âm mưu Athena - Tập 9
10h30 Gia đình là số 1 - Phần 2 - Tập 58
11h00 Đại đường nữ tuần án - Tập 4
12h00 Võ thần - Tập 28
13h00 Kẻ thắng làm vua - Tập 13
14h00 Mưa thủy tinh - Tập 31
16h00 Gia đình là số 1 - Phần 2  - Tập 58
17h00 Âm mưu Athena - Tập 10
18h00 Âm mưu Athena - Tập 11
19h30 Đại đường nữ tuần án - Tập 5
20h30 Tân hoàn châu công chúa - Tập 40
21h30 Kẻ thắng làm vua - Tập 14

VCTV2

00h00 Bạn đời - Tập 9
01h00 Bản chúc thư - Tập 33
02h00 Chuyến xe bão táp - Phần 1
03h00 Chuyến xe bão táp - Phần 2
04h00 Mắt bướm - Tập 26
05h00 Ban mai xanh - Tập 24
06h00 Bạn đời - Tập 10
07h00 Bản chúc thư - Tập 34
08h10 Những đóa ngọc lan - Tập 27
09h00 Khi yêu đừng nói chia tay - Tập 11
10h00 Mắt bướm - Tập 27
11h00 Ban mai xanh - Tập 25
12h00 Bạn đời - Tập 11
13h00 Bản chúc thư - Tập 35
14h00 Những đóa ngọc lan - Tập 28
15h00 Khi yêu đừng nói chia tay - Tập 12
16h00 Mắt bướm - Tập 28
17h00 Bạn đời - Tập 12
18h00 Bản chúc thư - Tập 36
19h00 Những đóa ngọc lan - Tập 29
20h00 Khi yêu đừng nói chia tay - Tập 13
22h00 Mắt bướm - Tập 29
23h00 Ban mai xanh - Tập 27

VCTV7

00h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 65
01h00 Âm mưu tình yêu - Tập 80
02h00 Yêu lần nữa - Tập 3
03h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 66
04h00 Âm mưu tình yêu - Tập 81
05h00 Yêu lần nữa - Tập 4
06h00 Hoa hồng có gai - Tập 59
07h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 67
08h00 Âm mưu tình yêu - Tập 82
09h00 Yêu lần nữa - Tập 5
10h00 Hoa hồng có gai - Tập 60
11h00 Kẻ truy đuổi - Tập 16
12h00 Hoa hồng có gai - Tập 61
13h00 Kế hoạch B - Tập 30
14h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 68
15h00 Âm mưu tình yêu - Tập 83
16h00 Yêu lần nữa - Tập 6
17h00 Hoa hồng có gai - Tập 62
18h00 Chàng vợ nàng chồng - Tập 1
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 1 - Tập 69
20h00 Hoa hồng có gai - Tập 63
21h00 Kẻ truy đuổi - Tập 17
22h00 Chàng vợ nàng chồng - Tập 2
23h00 Âm mưu tình yêu - Tập 84
Theo VTC, VTV