VTV 27/10: Đôi cánh đồng tiền

Thứ Bảy, ngày 27/10/2012 00:59 AM (GMT+7)

Với đề tài hướng đến cuộc sống của giới trẻ trong xã hội hiện đại, phim hy vọng sẽ mang đến cho khán giả những thông điệp thiết thực của cuộc sống.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Những công dân tập thể - Tập 34
13h05 Hạnh phúc tuổi thanh xuân - Tập 12

VTV3

00h00 Đông Y - Tập 20
03h00 Những người độc thân vui vẻ (Tập 92)
15h00 Đôi cánh đồng tiền (Tập 27)
18h00 Ước mơ lấp lánh - Tập 23
22h20 Chốn thâm cung (Tập 173)

VTV4

05h30

Huyền sử Thiên Đô - Tập 24
13h30 Huyền sử Thiên Đô - Tập 24
22h35 Huyền sử Thiên Đô - Tập 24

VTV6

08h00 Yêu em sau cơn say - Tập 21
22h10 Yêu em sau cơn say - Tập 22

VCTV2

 00h00 Gia đình số đỏ - Tập 14
01h00 Chạm vào quá khứ - Tập 17
02h00 Thiên đường ở bên ta - Tập 15
03h00 Lòng dạ đàn bà - Tập 21
04h00 Trái đắng - Tập 2
05h00 Tình yêu còn lại - Tập 11
06h00 Gia đình số đỏ - Tập 15
07h00 Chạm vào quá khứ - Tập 18
08h00 Thiên đường ở bên ta - Tập 16
09h00 Lòng dạ đàn bà - Tập 22
10h00 Trái đắng - Tập 3
11h00 Tình yêu còn lại - Tập 12
12h00 Gia đình số đỏ - Tập 16
13h00 Chạm vào quá khứ - Tập 19
14h00 Thiên đường ở bên ta - Tập 17
15h00 Lòng dạ đàn bà - Tập 23
17h00 Tình yêu còn lại - Tập 13
18h00 Gia đình số đỏ - Tập 17
19h00 Chạm vào quá khứ - Tập 20
20h00 Đêm hội Long Trì - Tập 1 - Phần 1
21h00 Đêm hội Long Trì - Tập 1 - Phần 2
22h00 Trái đắng - Tập 5
23h00 Tình yêu còn lại - Tập 14

VCTV7

00h50 Em chồng - Tập 9
01h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 53
02h50 Lối sống sai lầm - Tập 46
03h50 Liêu trai 3 - Tập 22
04h50 Liêu trai 3 - Tập 23
05h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 54
06h50 Em chồng - Tập 10
07h50 Lối sống sai lầm - Tập 47
08h50 Liêu trai 3 - Tập 24
09h50 Liêu trai 3 - Tập 25
10h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 55
11h50 Liêu trai 3 - Tập 26
12h50 Liêu trai 3 - Tập 27
13h50 Lối sống sai lầm - Tập 48
14h50 Em chồng - Tập 11
15h50 Lối sống sai lầm - Tập 49
16h50 Liêu trai 3 - Tập 28
17h50 Liêu trai 3 - Tập 29
18h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 56
19h50 Em chồng - Tập 12
20h50 Lối sống sai lầm - Tập 50
21h50 Liêu trai 3 - Tập 30
22h50 Liêu trai 3 - Tập 231
23h50 Hạnh phúc mong manh - Tập 56

Theo VTC, VTV