Star Movies 29/8: Underworld: Rise Of The Lycans

Thứ Ba, ngày 28/08/2012 07:22 AM (GMT+7)

“Underworld: Rise Of The Lycans” là phần ba trong loạt phim giả tưởng kinh dị “Underworld”.


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
01h45  MR. POPPER'S PENGUINS Star Movies 29/8: Underworld: Rise Of The Lycans - 1 
03h25 SHARK NIGHT Star Movies 29/8: Underworld: Rise Of The Lycans - 1
05h00 FRIGHT NIGHT Star Movies 29/8: Underworld: Rise Of The Lycans - 1
06h50   BIG MOMMAS: LIKE FATHER, LIKE SON  Star Movies 29/8: Underworld: Rise Of The Lycans - 1
08h40  MEN IN BLACK II Star Movies 29/8: Underworld: Rise Of The Lycans - 1
10h15 WHO'S YOUR CADDY  Star Movies 29/8: Underworld: Rise Of The Lycans - 1
11h50 MONSTER HOUSE Star Movies 29/8: Underworld: Rise Of The Lycans - 1
13h25  WHO KILLED THE ELECTRIC CAR?
15h00  ARE WE DONE YET? Star Movies 29/8: Underworld: Rise Of The Lycans - 1
16h35 MR. POPPER'S PENGUINS Star Movies 29/8: Underworld: Rise Of The Lycans - 1
18h15  LONDON BOULEVARD Star Movies 29/8: Underworld: Rise Of The Lycans - 1
20h00 BIG MOMMAS: LIKE FATHER, LIKE SON  Star Movies 29/8: Underworld: Rise Of The Lycans - 1
21h50  UNDERWORLD: RISE OF THE LYCANS Star Movies 29/8: Underworld: Rise Of The Lycans - 1
23h20  CEDAR RAPIDS  
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình