Star Movies 28/6: Drive Angry

Thứ Tư, ngày 27/06/2012 08:37 AM (GMT+7)

Nicolas chỉ có 3 ngày để tìm kiếm hang ổ của tên quỷ đội lốt người có sức mạnh siêu nhiên trước khi hắn giết hại con mình.


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
00h35  ONCE UPON A TIME S1 EP 18  
01h25 DAY WATCH Star Movies 28/6: Drive Angry - 1 
05h05 MEN WHO STARE AT GOATS, THE Star Movies 28/6: Drive Angry - 1
06h40   KUNG POW: ENTER THE FIST Star Movies 28/6: Drive Angry - 1  
08h05 CLOSER Star Movies 28/6: Drive Angry - 1 
09h50   DRIVE ANGRY Star Movies 28/6: Drive Angry - 1
11h30 ONCE UPON A TIME S1 EP 18  
12h20 EXPENDABLES, THE Star Movies 28/6: Drive Angry - 1
14h05   TUCKER & DALE VS EVIL Star Movies 28/6: Drive Angry - 1
15h35   BEAVER, THE Star Movies 28/6: Drive Angry - 1
17h10  HOMELAND S1 EP 12  
1h10 HOMELAND S1 EP 13  
19h15 ONCE UPON A TIME S1 EP 19  
20h00 SOMETHING BORROWED  Star Movies 28/6: Drive Angry - 1 
22h00 MADE OF HONOR Star Movies 28/6: Drive Angry - 1
23h45 ONCE UPON A TIME S1 EP 19  
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình