HBO 28/11: 50 First Dates

Thứ Tư, ngày 27/11/2013 00:20 AM (GMT+7)

Sandler phải bày ra nhiều cách khác nhau để hai người gặp gỡ và phải lòng nhau.


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
0h00

The Last Exorcism (Lễ Trừ Tà Cuối Cùng)

HBO 28/11: 50 First Dates - 1

1h30  Damsels In Distress
3h15  Hello Ladies S1 06: Long Beach
3h45  The Santa Clause
5h25 Born Free A New Adventure
7h00  Henry V
9h15  Band Of Brothers 07: The Breaking Point
10h30  Band Of Brothers 08: The Last Patrol
11h30 Damsels In Distress
13h15  Moneyball
15h30

Stealth (Phi Đội Tàng Hình)

HBO 28/11: 50 First Dates - 1

17h35  50 First Dates (50 Lần Hẹn Đầu Tiên)

HBO 28/11: 50 First Dates - 1

19h15 The Pacific S1 07: Part Seven
20h05  The Pacific S1 08 : Part Eight
21h00  Killer Elite (Sát Thủ Chuyên Nghiệp)

HBO 28/11: 50 First Dates - 1

22h50  Boardwalk Empire S4 09: Marriage And Hunting
23h50  Paranormal Activity 4
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình