HBO 1/9: Super 8

Thứ Sáu, ngày 31/08/2012 07:41 AM (GMT+7)

Cảnh sát địa phương Jackson Lamb bắt đầu cố gắng tìm hiểu sự thật ẩn chứa sau đó, một sự thật còn khủng khiếp hơn những gì mọi người có thể hình dung.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
0h55 The Plague HBO 1/9: Super 8 - 1 
2h55  The Wood  
4h05  Resistance  
5h35  Born In East L.A.  
8h00  Loch Ness  
9h50  Super 8 HBO 1/9: Super 8 - 1 
11h45  Fast Five HBO 1/9: Super 8 - 1 
13h55  Arthur 3: The War Of The Two Worlds HBO 1/9: Super 8 - 1 
15h35 Turn The Beat Around  
17h15  The Smurfs HBO 1/9: Super 8 - 1
19h00  True Blood S508: Somebody That I Used To Know  
20h00 True Blood S509: Everybody Wants To Rule The World  
21h00  Hellboy HBO 1/9: Super 8 - 1 
23h00 The Town  HBO 1/9: Super 8 - 1
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình