HBO 1/1/2013: New Year's Eve

Thứ Hai, ngày 31/12/2012 00:46 AM (GMT+7)

Bộ phim gần như là một phần tiếp theo của phim Valentine's Day.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
1h00 Harry Potter And The Deathly Hallows™ - Part 1  HBO 1/1/2013: New Year's Eve - 1
3h30 Harry Potter And The Deathly Hallows™ - Part 2 HBO 1/1/2013: New Year's Eve - 1
5h45 The Lord Of The Rings: The Fellowship Of The Ring HBO 1/1/2013: New Year's Eve - 1
8h45 The Lord Of The Rings: The Two Towers HBO 1/1/2013: New Year's Eve - 1
11h45  The Lord Of The Rings: The Return Of The King HBO 1/1/2013: New Year's Eve - 1
15h00 New Year's Eve HBO 1/1/2013: New Year's Eve - 1
16h55 Harry Potter And The Deathly Hallows™ - Part 1  HBO 1/1/2013: New Year's Eve - 1
19h15 The Smurfs HBO 1/1/2013: New Year's Eve - 1
21h00 Terminator 3: Rise Of The Machines HBO 1/1/2013: New Year's Eve - 1
23h00 Boardwalk Empire S312: Margate Sands  
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền h́nh