Cinemax 29/9: Nowhere To Run

Thứ Sáu, ngày 28/09/2012 00:56 AM (GMT+7)

2 con người với 2 số phận không may mắn đã phải dựa vào nhau để cùng tìm ra lối thoát cho vấn đề của mỗi người.

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
0h05  The Losers Cinemax 29/9: Nowhere To Run - 1 
1h40  Strike Back S204:  
2h35  Wild Things 2: The Glades  
4h10  Chasers  
5h45  Batman: Under The Red Hood  
7h00 Vanishing On 7th Street Cinemax 29/9: Nowhere To Run - 1 
8h35 The Karate Kid (2010) Cinemax 29/9: Nowhere To Run - 1 
11h00 The Losers Cinemax 29/9: Nowhere To Run - 1 
12h40 The Foreigner Cinemax 29/9: Nowhere To Run - 1 
14h20  The Lovely Bones Cinemax 29/9: Nowhere To Run - 1
16h45 Moonraker Cinemax 29/9: Nowhere To Run - 1 
18h55  The World Is Not Enough  Cinemax 29/9: Nowhere To Run - 1
21h00  Source Code  
22h35  Strike Back S204  
23h25 Nowhere To Run Cinemax 29/9: Nowhere To Run - 1 
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình