Cinemax 29/11: Mortal Thoughts

Thứ Sáu, ngày 28/11/2014 00:01 AM (GMT+7)

Cynthia đã tới gặp thám tử John để tìm hiểu xem ai là kẻ đã giết chồng của bạn cô.


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
1h25 Ninja 2: Shadow Of A Tear

Cinemax 29/11: Mortal Thoughts - 1

3h00  The Knick S1 07: Get The Rope
3h50  The Knick S1 08: Working Late A Lot
5h00  Streets Of Fire
6h30  Trespass
8h20  Mortal Thoughts

Cinemax 29/11: Mortal Thoughts - 1

10h00  Hard Target
11h45

Spiders 3D

Cinemax 29/11: Mortal Thoughts - 1

13h15 Total Recall (2012)
15h15  Streets Of Fire
16h45 Space Cowboys

Cinemax 29/11: Mortal Thoughts - 1

17h00

 Black Dawn

Cinemax 29/11: Mortal Thoughts - 1

20h30 Deadfall (2012)

Cinemax 29/11: Mortal Thoughts - 1

22h00  Firewall
23h45 Profugos S2 11
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax/Khám phá