Cinemax 18/1: Barricade

Thứ Năm, ngày 17/01/2013 00:10 AM (GMT+7)

Để bảo vệ gia đình, Shade đã dựng một hàng rào bao quanh, nhưng liệu nó có tác dụng hay không?

 


Mời các bạn bấm vào "Tên phim" để xem giới thiệu về phim, bấm vào biểu tượng "Xem trailer" để xem video giới thiệu phim
 

Giờ

Tên phim

Xem trailer
00h05  Star Trek V The Final Frontier  
01h50  Cherry Falls  
03h20 The Ambushers
05h00  The Naked Face  
06h45  The Masque Of The Red Death  
08h25  Striptease  Cinemax 18/1: Barricade - 1 
10h15 Xiii S104: The Irish Job  
11h00  Xiii S105: Training Camp  
11h45  Star Trek V The Final Frontier  
13h30   7 Seconds Cinemax 18/1: Barricade - 1
15h00 Downhill Racer  
16h45  The Juror Cinemax 18/1: Barricade - 1 
19h10  Urban Legends: Bloody Mary  
22h50  Barricade Cinemax 18/1: Barricade - 1 
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình