Nguồn: http://danviet.vn/mina-pham-co-voc-dang-that-day-lung-ong-du-qua-2-lan-sinh-no-5020221511207789....

Theo Hải Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Tập gym