Chế độ luyện tập "chết người" để có thân hình như tạc tượng của thần Sấm Thor

Sự kiện: Làm đẹp cùng SAO
Mỗi ngày Chris nạp từ 3200 - 5000 calo để có đủ năng lượng cho việc tập luyện và chia nhỏ thành 6 bữa. Khoảng cách giữa các bữa là khoảng 2 - 3 tiếng. 
Theo Bích Bông (Dân Việt)

sự kiện Làm đẹp cùng SAO