Địch Lệ Nhiệt Ba: Cô gái có thân hình tiệm cận tỷ lệ cơ thể vàng đáng khát khao

Khoảng cách từ trung tâm con ngươi tới cạnh dưới của lông mày nên bằng 1/10 tổng chiều dài khuôn mặt. Theo đo lường qua ảnh, khoảng cách của Địch Lệ Nhiệt Ba là 3,28. Tổng chiều dài khuôn mặt là 32,07 => 3,28 / 32,07 = 0,102, độ lệch là 0,02.
Theo Tâm An (Dân Việt)

sự kiện Địch Lệ Nhiệt Ba