Địch Lệ Nhiệt Ba: Cô gái có thân hình tiệm cận tỷ lệ cơ thể vàng đáng khát khao

Theo phân tích khác: Để đạt chuẩn: Sáu lòng bàn tay bằng một cẳng tay. Lòng bàn tay Nhiệt Ba = 1/6 cẳng tay theo đúng tỷ lệ vàng. Bốn cẳng tay tương ứng chiều cao một người, tức là hai mươi bốn lòng bàn tay. Cẳng tay của Nhiệt Ba bằng 1/4 tổng chiều dài cơ thể theo đúng tỷ lệ vàng.
Theo Tâm An (Dân Việt)

sự kiện Địch Lệ Nhiệt Ba