Từ một trợ lý đến bà chủ doanh nghiệp làm đẹp trị giá 1,2 tỷ USD

Từ năm 2016 đến 2018, công ty đã huy động thêm 76 triệu USD và mở hai cửa hàng: một phòng trưng bày ở New York và một cửa hàng ở Los Angeles
Theo Ngọc Mai (Theo BI) (Dân Việt)

sự kiện Doanh nhân và 1001 cách làm giàu