Nguồn: http://danviet.vn/nam-giua-khu-dat-vang-biet-thu-trieu-do-van-bi-bo-hoang-thanh-bai-rac-dat-nhat...

Theo Huy Nguyễn (Theo BI) (Dân Việt)

sự kiện Kinh Doanh