Gia chủ không tốn một xu tiền điều hòa nhờ kiểu nhà lạ kệ nắng, mưa

Sự kiện:

Nhà đẹp

Căn nhà này không sử dụng điều hòa. Cách sống này được đánh giá là nhằm giảm tiêu thụ năng lượng, cùng tồn tại với thiên nhiên. Đây chính là cách vượt qua được những vấn đề năng lượng.
Theo Nghi Dung (Theo Arch) (Dân Việt)

sự kiện Nhà đẹp