Gia chủ không tốn một xu tiền điều hòa nhờ kiểu nhà lạ kệ nắng, mưa

Sự kiện:

Nhà đẹp

Căn nhà được xây dựng trên ý tưởng con người và mèo sống chung trong một căn nhà hơn là mèo sống trong căn nhà được thiết kế cho người.
Theo Nghi Dung (Theo Arch) (Dân Việt)

sự kiện Nhà đẹp