Nguồn: http://danviet.vn/chong-de-lai-ca-kho-tien-nu-dai-gia-van-tiet-kiem-den-kho-tin-5020202971027234...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Bản tin tài chính kinh doanh