Nguồn: http://danviet.vn/biet-phu-ky-la-xay-8-nam-moi-xong-cua-dai-gia-mot-thoi-ngheo-kho-5020214510643...

Theo Nghi Dung (tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Nhà đẹp