Gia đình "kín tiếng" cứ mỗi phút có 1,6 tỷ vào túi, nhà giàu Việt cũng "phát hoảng"

Sự kiện:

Khởi nghiệp

James Walton ước tính tài sản hơn 42 tỷ USD. Ông cũng là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Arvest của gia đình này sở hữu với tài sản trị giá hơn 18 tỷ USD.

Nguồn: http://danviet.vn/media/gia-dinh-kin-tieng-cu-moi-phut-co-16-ty-vao-tui-nha-giau-viet-cung-phat-...

Theo Nghi Dung (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Khởi nghiệp