Đường cong, phiếm

Đường cong, phiếm Mấy hôm nay cứ nghe "cộng đồng mạng xôn xao" về cái "đường cong mềm mại", anh em ta thử...