Vòng một, phiếm!

Vòng một, phiếm! Nói đến vòng một, hay gọi nôm na là “ngực” thì ai cũng nghĩ ngay đến... phụ nữ!

Thoát y, phiếm

Thoát y, phiếm Thoát y, được hiểu nôm na là cởi bỏ một phần hoặc hoàn toàn y phục trên người.

Ghen, phiếm!

Ghen, phiếm! Biết chồng hay karaoke “ôm”, nên mỗi lần chồng về là chị lại hít hà để tìm mùi.
Phiếm đàm táo quân
Phiếm đàm táo quân Theo truyền thuyết ông Táo phải "truổng cời", nên người ta cho ông mặc áo dài.