Váy y tá của Jennie (Black Pink) bị la ó "xúc phạm người làm nghề y"

Nhất là khi hiện tại phong trào nữ quyền đang diễn ra sôi nổi, việc gợi cảm hóa các y tá sẽ ảnh hưởng xấu đến những người thực sự làm công việc này.

Nguồn: http://danviet.vn/vay-y-ta-cua-jennie-black-pink-bi-la-o-xuc-pham-nguoi-lam-nghe-y-5020208101259...

Theo Hồng Linh (Dân Việt)

sự kiện Phong cách thời trang của SAO