Hài Việt Hương: Chuông cửa

Cứ tưởng bị tán tỉnh nên mỗi lần có chuông cửa Việt Hương lại sợ và nhờ chồng ra mở hộ. Và những điều thú vị luôn xảy ra sau mỗi lần mở...
Tin liên quan

Hài Việt Hương: Viết di chúc

Hài Việt Hương: Viết di chúc Hai vợ chồng về thăm ba khi ba bệnh và muốn nhận di chúc nhưng hành động của nàng dâu đã phải nhận một hậu quả...