Trắc nghiệm: Trả lời đúng hết loạt câu hỏi này bạn xứng đáng là ”siêu trí tuệ”

Sự kiện: Quiz

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

1

Từ nào còn thiếu trong câu: “Mất … mới lo làm chuồng”?

Nguồn: https://baogiaothong.vn/trac-nghiem-tra-loi-dung-het-loat-cau-hoi-nay-ban-xung-dang-duoc-menh-da...

Có cả bể kiến thức mới trả lời đúng trọn bộ câu hỏi này

Cùng thử sức xem bạn làm đúng bao nhiêu câu nhé!

Chia sẻ
Theo QUANG TÙNG (Báo GT)
Quiz Xem thêm
Báo lỗi nội dung