Nguồn: http://danviet.vn/yaya-truong-nhi-tranh-thu-tap-luyen-khi-gian-cach-xa-hoi-5020212291332248.htm

Theo Hải Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Tập gym