Nguồn: http://danviet.vn/2-my-nhan-tran-thanh-muon-nuoi-nguoi-phon-thuc-ty-le-vang-nguoi-manh-mai-gu-ch...

Theo Hải Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Tập gym