MC thể thao đài VTVcab tập yoga bay để dáng cân đối chuẩn điểm 10

Để hướng tới hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, giỏi giang trong nhiều lĩnh vực, ngoài học vấn Cấn Hồng Anh còn đầu tư nhiều về ngoại hình.

Nguồn: http://danviet.vn/mc-the-thao-dai-vtvcab-tap-yoga-bay-de-dang-can-doi-chuan-diem-10-502021211136...

Theo Hải Cát Mây (Dân Việt)

sự kiện Yoga