Nguồn: http://danviet.vn/than-tien-ty-ty-midu-he-lo-ly-do-khong-dam-mac-do-goi-cam-50202147044189.htm

Theo Chi An (Tổng hợp) (Dân Việt)

sự kiện Hậu trường những ngôi sao