Giữa tin chia tay Nhã Phương, Trường Giang lại thân mật với Hương Giang Idol

Cả hai từng tham gia chung trong một số chương trình như Giọng ải giọng ai, Kỳ tài thách đấu, Siêu bất ngờ...
Theo An An (Dân Việt)

sự kiện Trường Giang