Dàn sao Táo Quân: Từ đi gánh gạch thuê, lơ xe đến Giám đốc, Phó Giám đốc

Sự kiện: Táo quân 2022

Sinh ra tại Bắc Ninh, trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Bố mẹ của Tự Long đều công tác tại đoàn quan họ của tỉnh. Vì thế ngay từ nhỏ Tự Long đã được tiếp xúc với nghệ thuật.

Nguồn: http://danviet.vn/dan-sao-tao-quan-tu-di-ganh-gach-thue-lo-xe-den-giam-doc-pho-giam-doc-50202129...

Theo Đoàn Hòa (Dân Việt)

sự kiện Táo quân 2022