Dàn sao Táo Quân: Từ đi gánh gạch thuê, lơ xe đến Giám đốc, Phó Giám đốc

Sự kiện: Táo quân 2022

Gia đình anh từng nghèo đến mức vào dịp lễ trung thu không có tiền mua đồ chơi cho con, anh phải tự làm mặt nạ để chơi nhưng bạn bè đều xa lánh vì chiếc mặt nạ tự làm quá xấu.

Nguồn: http://danviet.vn/dan-sao-tao-quan-tu-di-ganh-gach-thue-lo-xe-den-giam-doc-pho-giam-doc-50202129...

Theo Đoàn Hòa (Dân Việt)

sự kiện Táo quân 2022