Ô tô hết thời giảm giá?

Ô tô hết thời giảm giá? Chính sách giảm 50% thuế trước bạ ô tô với xe sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ hết hiệu lực sau ngày 31/12,...