Việt Nam nằm trong top điểm đến cho người về hưu năm 2020

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Bồ Đào Nha: Khi du khách lựa chọn sống tại những thành phố lớn như  Lisbon và Porto hay vùng Algarve. Với chi phí sinh hoạt thấp nhất ở Tây Âu, hệ thống y tế tốt và thời tiết ấm áp, Bồ Đào Nha là điểm dưỡng già lý tưởng.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/viet-nam-nam-trong-top-diem-den-cho-nguoi-ve-huu-nam-2020-d457298.html

Theo Huy Phong (Theo Stars Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội