Việt Nam nằm trong top điểm đến cho người về hưu năm 2020

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Malaysia: Quốc gia Đông Nam Á có các thành phố lớn, bãi biển, rùng nhiệt đới nhiều hòn đảo đẹp.  Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi ở Malaysia, nên những người không gặp khó khăn khi sống tại đây.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/viet-nam-nam-trong-top-diem-den-cho-nguoi-ve-huu-nam-2020-d457298.html

Theo Huy Phong (Theo Stars Insider) (Báo GT)

sự kiện Du lịch, lễ hội