Bạn sẽ được trả tiền nếu đến sống ở những nơi này

Sự kiện: Du lịch, lễ hội
Saskatchewan, Canada: Nếu bạn vừa tốt nghiệp đại học, tỉnh Saskatchewan có thể là địa điểm lý tưởng để bắt đầu một công việc. Bởi vì chính quyền ở đây miễn thuế thu nhập cho người mới đi làm lên tới 15.000 USD.
Theo Huy Phong (Theo Stars Insider) (Dân Việt)

sự kiện Du lịch, lễ hội