Bạn sẽ được trả tiền nếu đến sống ở những nơi này

Sự kiện: Du lịch, lễ hội
Wyoming, Mỹ: Chính quyền bang Wyoming có nhiều chính sách hỗ trợ tài chính dành cho những người mua nhà mới hay sửa chữa nhà. Ngoài ra, bang này còn nổi tiếng với vườn quốc gia Yellowstone.
Theo Huy Phong (Theo Stars Insider) (Dân Việt)

sự kiện Du lịch, lễ hội