Bạn sẽ được trả tiền nếu đến sống ở những nơi này

Sự kiện: Du lịch, lễ hội
Đảo Pitcairn, Nam Thái Bình Dương: Đây là một trong những hòn đảo hẻo lánh nhất trên thế giới. Bạn sẽ được cấp đất miễn phí, nếu chuyển tới sống trên đảo. Mặc dù vậy, cho đến nay không có nhiều người chuyển tới đây.
Theo Huy Phong (Theo Stars Insider) (Dân Việt)

sự kiện Du lịch, lễ hội