Bạn sẽ được trả tiền nếu đến sống ở những nơi này

Sự kiện: Du lịch, lễ hội
Alaska, Mỹ: Từ năm 1976, Alaska đã thành lập một quỹ riêng để chi trả cho người dân sống ở đây. Quỹ này được lấy từ ngành công nghiệp khí đốt và dầu mỏ của bang. Mỗi người dân ở Alaska nhận được khoản trợ cấp trung bình 1.250 USD/năm.
Theo Huy Phong (Theo Stars Insider) (Dân Việt)

sự kiện Du lịch, lễ hội