Bạn sẽ được trả tiền nếu đến sống ở những nơi này

Sự kiện: Du lịch, lễ hội
Bang Colorado, Mỹ: Giá nhà ở Colorado rất đắt đỏ, nhưng chính quyền bang  này có nhiều chương trình hỗ trợ người mua nhà. Ví dụ, bạn có thể được hỗ trợ tới 4% tiền mua nhà, nếu đáp ứng một số yêu cầu về thu nhập.
Theo Huy Phong (Theo Stars Insider) (Dân Việt)

sự kiện Du lịch, lễ hội